Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna z siedzibą w Łęcznej (21-010) przy Al. Jana Pawła II 13 zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000689167.

Wypełnij formularz kontaktowy

Kontakt dla sponsorów

Tomasz Płaza
Specjalista ds. marketingu
+48 663 638 168
tomasz.plaza@gornik.leczna.pl

Kontakt dla mediów

Maciej Grzywa
Prezes Zarządu Fundacji
+ 48 507 002 855
maciej.grzywa@gornik.leczna.pl