Maciej Grzywa – Prezes Zarządu Fundacji

Trener koordynator Akademii Piłki Górnika Łęczna, licencjonowany trener UEFA Elite Youth, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna.

Rada Fundacji

Sebastian Buczak – Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Płaza – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Alicja Jakubowska – Sekretarz Rady Fundacji